Korzyści z uczestnictwa

Osobisty certyfikat uczestnictwa w warsztacie

Wpływ na ukierunkowanie wsparcia publicznego w latach 2021-2027 (szczególnie istotne dla instytucji planujących starać się o dofinansowanie)

Wsparcie organizacji pomagającej ofiarom inwazji na Ukrainie (każdy uczestnik = dodatkowa wpłata środków przez Organizatora)

Realny wpływ na zmiany na rynku pracy

Nowe ciekawe kontakty

Dla kogo?

Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli:

instytucji rynku pracy,

instytucji doradztwa zawodowego,

szkół zawodowych i ich organów założycielskich,

przedsiębiorców (m.in. prowadzących działalność powiązaną z obszarami inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego).

Obszary inteligentnych specjalizacji w trakcie omawianych spotkań:

Bezpieczna żywność

Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze

Nowoczesny ekosystem biznesowy

Wysoka jakość życia
Warsztaty online
Spotkanie poprzez Zoom

Formuła

3 spotkania wprowadzające i 3 spotkania podsumowujące

Spotkania poprzez ZOOM

Forma warsztatów – dyskusja grupowa (ok.2-3h)

Praca w małych grupach

Prowadzenie spotkań przez ekspertów

Uczestnicząc w spotkaniu wspierasz ofiary wojny

Uczestnicząc w spotkaniach wspierasz ofiary przemocy inwazji na Ukrainie.

Każdy uczestnik oznacza dodatkowe środki przekazane przez organizatora na rzecz organizacji pomagających potrzebującym, którzy doświadczyli działań wojennym i często musieli uciekać z kraju w obawie przed utratą zdrowia i życia swojego oraz bliskich.

Po zakończeniu spotkań przekażemy Państwu informację o kwocie jaka zostanie przekazana na ten cel.

Wystarczy sam udział w spotkaniach. Razem możemy więcej.

Wsparcie ofiar wojny na Ukrainie

O projekcie

Warsztaty z interesariuszami Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 organizowane są w ramach projektu dotyczącego mapowania kompetencji poszukiwanych przez pracodawców mazowieckiego rynku pracy.

Celem spotkań jest identyfikacja kompetencji poszukiwanych przez pracodawców na Mazowszu oraz wypracowanie rozwiązań umożliwiających lepsze dostosowanie szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, szczególnie w obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Inicjatywa jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 nr RPMA.11.01.00-14-0003/18-00 pn.: „Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2019-203 w zakresie zapewnienia monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM”.

Organizator:
Na zlecenie:
Więcej o projektach na Mazowszu:
https://innowacyjni.mazovia.pl/dzialania.html
Baner

Wydatek współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Q&A